LPG již dávno přestalo být palivem “sociálně potřebných” a dávno není pravda, že výkon auta s LPG není dostatečný. Zařadilo se mezi běžná paliva pro běžné motoristy a podnikatele, kterým záleží na tom, co pro sebe i pro své okolí dělají.

Proč vám doporučujeme zvolit jako pohon LPG?

  • Náklady na PHM se sníží až o 50%.
  • Protože se plyn nerozstřikuje a je již v plynném stavu, motor běží pravidelněji, je tichý a vykazuje menší opotřebení. V motoru se neusazují karbony, proto lze výrazně prodloužit lhůtu pro výměnu oleje.
  • Obsah škodlivých látek ve výfukových plynech je výrazně nižší než u provozu na benzin.LPG plní emisní limity v lepší kvalitě než benzin.
  • Možnost používání obou druhů paliva je i nadále zachována, stačí přepnout tlačítko na přístrojové desce a to i během jízdy. Dojezdová vzdálenost se díky možnosti využití obou druhů pohonu výrazně zvýší.
  • Obliba LPG pohonu je v naší republice a v Evropě obecně velmi vysoká, čemuž odpovídá i počet čerpacích stanic.

Současně si vás dovolujeme upozornit na některé skutečnosti, které byste měli vzít při svém rozhodování v úvahu:

  • Pořizovací cena alternativního pohonu: na první pohled není tato položka zrovna malá, ale návratnost je poměrně rychlá. Návratnost investice závisí na průměrné spotřebě vašeho automobilu a množství najetých kilometrů.
    Další úspora se projeví na méně častých výměnách olejů a menším opotřebení motoru.
  • Zmenšení zavazadlového prostoru: toto zmenšení lze částečně eliminovat použitím toroidní nádrže (je umístěna místo rezervy).
  • Zvětšení pohotovostní hmotnosti vozidla.

Bezpečnost provozu s LPG

Pocit strachu z plynu u některých lidí stále přetrvává.
Je dokázáno, že provoz vozidel na LPG je několikrát bezpečnější než provoz na běžná paliva.
Nádrž je vyrobena z oceli, přezkoušena tlakovou zkouškou. Neexploduje ani při vhození do ohně. Víceúčelový ventil na nádrži omezuje plnění nádrže na 80%, je vybaven tepelnou a tlakovou pojistkou.

Zpětné ventily zabrání úniku plynu při násilném protržení potrubí.
Při náhodném úniku ze spojů je plyn odveden odvětrávacími hadicemi vně vozidla.
Při autonehodě je po výpadku motoru okamžitě zastaven přívod plynu do karburátoru (či sání).

Plnění i provoz jsou zcela bezpečné.