Přenechte veškeré starosti s vyplňováním formulářů potřebných pro registraci škodní události na pojišťovně na nás. Provedeme za vás nahlášení pojistné události, opravíme vám vaše poškozené vozidlo a pojistné plnění si vyřizujeme sami přímo s pojišťovnou.

Všechny úkony související s vyřízením pojistné události provedeme za vás.